Kľak – Fačkovské sedlo

Do Fačkovského sedla, v ktorom sa Považie stretá s Nitrianskym krajom, sa dostaneme autobusom premávajúcim medzi Žilinou a Bojnicami. Vpravo od za¬stávky je chata Energetik. My odbočíme zo sedla vľavo. Sprvu mierne stúpame lúkou, z ktorej pred príchodom k lesu odbočuje značka vľavo. Ak sa chceme dostať na temeno Reváňa (1205 m), z ktorého je za priaznivého počasia jedinečný výhľad, musíme prekonať takmer hodinový výstup serpentínami. Zapotíme sa, ale zriedkavý pohľad do Nitrianskeho kraja, do Turca, Rajeckej doliny, na Veľkú Fatru i Strážovskú hornatinu je hoden našej námahy.
V okolí kúpeľov Rajecké Teplice smerom na Kľak pokračujeme trávnatým hrebeňom, potom lesom, aby sme po dobrej hodine opäť začali stúpať. Popri zvyškoch bukového dreva z bývalej chaty vystupujeme na menší kamenistý vŕšok a odtiaľ máme už len 5 minút na temeno kamenného, z diaľky akoby zubatého Kľaku (1353 m). O panoramatické výhľady ešte krajšie ako z Reváňa niet núdze. Výstup príjemne spestrí vápencová kvetena, v ktorej osobitne vyniká jarný encián.

Fackovske sedlo


Z Kľaku po dobrom odpočinku klesáme severovýchodným smerom na Čiernu skalu (1219 m), na Kútik, Vrchgrúň a úbočím Priečneho po modrej značke sa serpentínami dostaneme do obce Rajecká Lesná. Ak zvýši čas, môžeme sa pozrieť na pôvodný gotický kostol zo začiatku XIV. storočia, dnes už len vo funkcii kaplnky. Patrí medzi najcennejšie kultúrnohistorické pamiatky Rajeckej doliny.
Z Rajeckej Lesnej do Rajca a Rajeckých Teplíc sa môžeme vrátiť autobusom.

Scroll to Top