Kúpeľná liečba v Rajeckých Tepliciach

Rajecké Teplice patria vďaka svojim skvelým liečivým a pobytovým službám k jedným z najnavštevovanejších kúpeľných destinácií. Zregenerujete tu telo a myseľ , ale hlavne dostanete možnosť zotaviť sa z rôznych ťažkých ochorení a stavov.  Kúpele Rajecké Teplice a ich liečba je vhodná pre každého, kto by si chce nielen oddýchnuť, no najmä vyskúšať rôzne liečebné procedúry pre jednotlivé indikačné skupiny. 

Kúpele Rajecké Teplice procedúry

Liečba indikačných skupín

Liečba v kúpeľoch Rajecké Teplice je špecifikovaná indikačným zoznamom podľa stanoveného zákona, pričom musí byť navrhnutá podľa diagnózy odborného lekára. Liečebný pobyt sa dá využiť pre rôzne druhy ochorení od nervových chorôb až po ťažšie onkologické ochorenia.

Nervové ochorenia

Kúpele Rajecké Teplice poskytujú liečebnú starostlivosť pre rôzne druhy nervových chorôb ako sú napríklad: detská mozgová obrna, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, chabé obrny, Parkinsonova choroba, degeneratívne choroby svalových nervov a pod.

Ochorenia z povolania

Pacienti, ktorí navštevujú Rajecké Teplice z dôvodu ochorení z povolania, sa liečia najmä na choroby centrálneho nervového a periférneho systému (ktoré mohli byť vyvolané či už hlukom, toxickými látkami alebo inými škodlivinami) a ochorenia svalov, kĺbov a kostí (spôsobené napríklad dlhodobým zaťažením jednej strany ľudského tela).

Ochorenia pohybového ústrojenstva

Z ochorení pohybového ústrojenstva sa v kúpeľoch  lieči najmä artritída, artróza, rôzne druhy pooperačných stavov a úrazov, Bechterevova choroba, vertebrogénny syndróm a iné. V kúpeľoch Rajecké Teplice si môžu pacienti vyliečiť rôzne druhy pohybových ochorení a úrazov.

Ochorenia dýchacích ciest

Jedným z najčastejších dôvodov, pre ktorý sa pacienti chodia liečiť do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach, sú ochorenia dýchacích ciest, do ktorých spadajú napríklad: alergie a nádchy, pľúcne fibrózy, bronchiálna astma, ale aj stavy po operáciách horných a dolných dýchacích ciest.

Onkologické choroby

Pri onkologických ochoreniach, ktoré sa radia medzi najťažšie druhy ochorení, sa kúpele Rajecké Teplice sústredia hlavne na tie onkologické choroby, ktoré sa viažu k nervovým chorobám a chorobám pohybového ústrojenstva v indikačných skupinách 6 a 7.

Liečebné procedúry v kúpeľoch Rajecké Teplice

Masáže

Masáže v kúpeľoch Rajecké Teplice sa radia medzi liečebné procedúry a patria do základu kúpeľných služieb, ktoré dokážu kúpele poskytnúť. Na výber máte široký sortiment masáži: klasické masáže, masáže tváre a chodidiel, romantické masáže ale taktiež netradičné druhy masáži ako sú napr. medová, podvodná či dokonca olejová masáž.

Skrášľovacie procedúry

Okrem liečebných procedúr môžete ako návštevník Rajeckých Teplíc vyskúšať taktiež tzv. “beauty” procedúry, ktoré sa sústredia hlavne na wellness manikúru a pedikúru, lakovanie nechtov a rôzne doplnkové ošetrenia k jednotlivým procedúram.

Vodoliečebné procedúry

Liečebné procedúry v relaxačných kúpeľoch sú prevažne orientované na rôzne hydromasážne, perličkové či dokonca uhličité kúpele. Každá z týchto procedúr sa sústredí na individuálne liečenie špecifickej choroby. Okrem toho zahŕňajú vodoliečebné procedúry taktiež suché zábaly.

Lekárska prehliadka

Ako pacient odporúčaný na pobyt v kúpeľoch Rajecké Teplice (alebo aj ako obyčajný návštevník) máte možnosť podstúpiť lekársku prehliadku, ktorá zahŕňa niekoľko vyšetrení a je nasledovaná rôznymi druhmi liečebných výkonov (od individuálnej rehabilitácie, reflexnej masáže, magnetoterapie až po špeciálne procedúry ako sú krátkovlnná diatermia, dištančná elektroliečba či dokonca bio-magnetorezonančná terapia). Výber prehliadky a samozrejme výber procedúr záleží len na vás. 

Skupiny kúpeľnej starostlivosti

Pokiaľ sa chystáte do kúpeľov na liečebný pobyt, v určitých prípadoch je možné, že si nebudete musieť hradiť liečenie v čiastočnej alebo v plnej miere. Pokiaľ pravidelne navštevujete svojho odborného lekára, popr. vám lekár zistil určitý druh ochorenia (alebo ste práve po zákroku), môže vám vzniknúť nárok na liečbu v kúpeľoch, ktorá hradí zdravotná poisťovňa. Na základe špecifických ochorení sa delí kúpeľná starostlivosť na dve základné kategórie: skupina A a skupina B. Úhrada zo strany verejného zdravotného poistenia tak závisí od toho, do ktorej z týchto dvoch skupín patríte.  Zistiť, do ktorej indikačnej skupiny patríte, popr. či máte nárok na liečenie, je možné v zozname indikačných ochorení, ktorý je vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Avšak najjednoduchším spôsob je konzultácia s vaším lekárom, nakoľko ten môže na základe vášho zdravotného stavu určiť, do ktorej skupiny patríte. Štandardne trvajú pobyty, ktoré sú hradené poisťovňou, 21 alebo 28 dní. V prípade hradenia pobytu zdravotnou poisťovňou nie je možné dĺžku pobytu skrátiť.

Liečebná skupina A

Do skupiny A spadajú prevažne závažnejšie ochorenia ako sú napríklad operácie hlavy, srdca, brušnej dutiny, rôzne onkologické ochorenia a pod. Indikačná skupina A je hradená verejným zdravotným poistením v plnej výške (t.j. pacient si nemusí platiť za ubytovanie, stravu a samozrejme ani za samotnú liečbu). Jediný stanovený poplatok je 1,66€ za deň pobytu, kedy sa prvý a posledný deň ráta ako jeden deň. Od stanoveného poplatku sú oslobodení:

  • Dieťa vo veku menej ako 3 roky
  • Ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi a ktorí vedia preukázať rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi a príspevok v hmotnej núdzi zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Ocenenie aspoň striebornej Jánskeho plakety.

Taktiež netreba zabudnúť na fakt, že v niektorých prípadoch budete musieť uhradiť nielen kúpeľný poplatok, ale aj daň za ubytovanie (výška poplatku je rôzna v závislosti od kúpeľov).

Liečebná skupina B

Do skupiny B sa radia menej vážne ochorenia ako sú napríklad alergie, nádchy, rôzne typy chronických ochorení a pod. Pri liečebnej skupine B uhrádza zdravotná poisťovňa len lekárske vyšetrenie a 3 procedúry/deň. Strava a ubytovanie sú hradené už samotným pacientom (výška ceny závisí od cenníka a ponuky jednotlivých kúpeľov). Štandardné ubytovanie daných zariadení by nemalo zo zákona presahovať výšku 7,30€ za deň počas sezóny a 4,98€ za deň mimo sezóny (je nutné však poznamenať, že z dôvodu obmedzeného počtu týchto izieb je možné, že si budete musieť vybrať nadštandard čím bude konečná výška ceny za ubytovanie a stravu vyššia). Aj tu netreba zabúdať na kúpeľný poplatok.

Samoplatca

Samoplatcovia nemajú hradené poisťovňou prakticky nič, takže pri návšteve kúpeľov si musia platiť všetky služby a zdravotnú starostlivosť sami (nakoľko nenavštívili odborného lekára, nepodstúpili akýkoľvek lekársky zákrok a tým pádom nemajú ani odporúčanie od lekára). 

Scroll to Top