História mesta Rajecké Teplice

Rajecké Teplice ako mesto si prešlo niekoľkými vzostupmi a pádmi už od svojho začiatku naprieč celou svojou históriou. Od svojho založenia, cez historický vznik kúpeľov, až po 1. a 2. svetovú vojnu, zažili Rajecké Teplice niekoľko významných historických panovníkov, významné osobnosti a prešli si viacerými rekonštrukciami a rozšíreniami obce.

Oblasť Rajeckých Teplíc podľa niektorých archeologických výskumov mohla byť vďaka svojim termálnym minerálnym prameňom osídľovaná už od praveku. Prvé reálne dôkazy o existencii Rajeckých Teplíc sú však vydané až v dokumente od Ľudovíta Veľkého, uhorského panovníka z roku 1376. Podľa tohto zdroja sa teda usudzuje, že Rajecké Teplice vznikli počas 14. storočia a boli kolonizované obyvateľmi vtedajšej oblasti v Žiline. 

história Rajecké Teplice

Historické začiatky mesta Rajecké Teplice

Územie v povodí Rajčianky spadalo pod hrad Lietava, kde sa naprieč desaťročiami striedali rozliční panovníci, pod ktorými žili obyvatelia Rajeckých Teplíc ako roľníci, chovatelia dobytka a drevorubači. V roku 1558 sa stal panovníkom Lietavského hradu František Thurzo, ktorého rodina zohrávala v histórií mesta Rajecké Teplice významnú úlohu. 

Františkov syn Juraj Thurzo, ktorý sa v roku 1585 ujal správy nad panstvom, si uvedomoval zázračné účinky liečivých termálnych prameňov v Rajeckých Tepliciach, a tak nechal v tejto oblasti postaviť panský murovaný dom, ktorý obsahoval 7 izieb pre hostí, priateľov a rodinu Thurzovcov. Vďaka týmto prvotným “kúpeľom” sa menil vzhľad Rajeckých Teplíc k lepšiemu, nakoľko toto miesto lákalo ľudí z celého okolia, ako bohatých poddaných, tak aj vyššiu šľachtu a panovníkov. Po smrti Juraja Thurza došlo k rozdeleniu dedičstva a teda aj samotných kúpeľov

Rajecké Teplice v 18. a 19. storočí

Mesto Rajecké Teplice znovu ožíva na konci 18. Storočia kedy bol v meste nanovo zriadený kúpeľný dom, ktorý vďaka svojej popularite dvíhal ekonomiku mesta prostredníctvom zamestnávania rôznych remeselníkov, údržbárov a iných domácich obyvateľov. Nanešťastie si mesto neskôr začalo prechádzať negatívnymi vplyvmi ako boli choroby, vojny a náboženské nezhody, ktoré poznamenali hospodársky rozvoj mesta. V roku 1882 dochádza znovu k obnoveniu a skrášleniu mesta Rajecké Teplice, kedy ich odkúpili a zobrali na starosť JUDr. Valér Šmialovský, právny zástupca panstva Lietava a jeho strýko Alojz Pichla. Vďaka nim došlo k rozsiahlemu prebudovaniu kúpeľov a k otvoreniu novej kúpeľnej sezóny, ktorá prilákala mnohé zámožné rodiny a významné osobnosti.

história v Rajeckých Tepliciach

V roku 1898 (počas jesene) dochádza k zahájeniu stavby železnice medzi Žilinou a Rajcom, ktorá výrazne zvýšila návštevnosť mesta Rajecké Teplice, resp. kúpeľného komplexu. Budovanie prvej vlakovej dopravy v Rajeckých Tepliciach zamestnávalo mnoho obyvateľov kúpeľného mesta a na chvíľu pozdvihlo mestu hospodárstvo a ekonomiku, ktoré však kvôli zadĺženiu kúpeľov výrazne upadli a boli prakticky zruinované dôsledkom prvej svetovej vojny. V dôsledku tejto vojny museli niektorí obyvatelia Rajeckých Teplíc narukovať, ich pamätník doteraz leží v pred kostolíkom.

História mesta počas 20. storočia

Tragédia Rajeckých Teplíc pokračovala aj v roku 1916, kedy zasiahla obec rozsiahla povodeňMesto Rajecké Teplice sa znovu postavilo na nohy v roku 1925, kedy pozemky spolu s kúpeľmi odkúpila Revírna bratská pokladnica v Ostrave. Počas tej doby došlo k renovácií a rekonštrukcií kúpeľov, budov naokolo a zriadil sa v kúpeľoch hostinec pre návštevníkov. 

Taktiež sa zvýšili hygienické štandardy kúpeľov prostredníctvom zavedenia nových žriediel z vrtov. V roku 1927 bol zavedený v obci prvý hasičský zbor a v roku 1935 bola po prvýkrát zavedená do obce elektrina. Hoci sa miestnym kúpeľom darilo, nebolo možné vytvoriť dostatočné množstvo pracovných miest, a tak sa do Rajeckých Teplicíc dostavila hospodárska a ekonomická kríza spolu s vysokou nezamestnanosťou.

Rajecké Teplice a 2. svetová vojna

história mesta Rajecké Teplice v 2. svetovej vojne

Počas druhej svetovej vojny čelili Rajecké Teplice mnohým nástrahám a problémom. V roku 1943 vznikali rôzne skupiny, ktoré napomáhali štrajkom zo strany vojakov a robotníkov. Taktiež sa mnohí obyvatelia Rajeckých Teplíc zaradili k partizánom, ktorí bojovali s nemeckými ozbrojenými jednotkami až do roku 1944, kedy sa nemecká armáda zmocnila partizánskeho sídla v Kunerade. 

Od tej doby si Nemci podmanili Rajeckoteplické kúpele a neodišli z nich až do apríla 1945. Rajecká dolina bola oslobodená od nemeckého útlaku 30. apríla a 1. mája v roku 1945 príslušníkmi 1. československého armádneho zboru. Nanešťastie dôsledky vojny zasiahli obec Rajecké Teplice v širokom spektre, nakoľko bola prerušená železničná doprava a mnoho z obyvateľov obce zahynulo počas boja s nemeckými jednotkami. Pamätné tabule padlých hrdinov je možné vidieť ako v Rajeckých Tepliciach, tak aj na pamätníku SNP v Kuneradskej doline.

Povojnové obdobie mesta Rajecké Teplice

Hoci po skončení vojny boli Rajecké Teplice vo veľmi zlom stave, život v obci sa postupne začal stabilizovať. Počas tejto doby boli Rajecké Teplice súčasťou obce Konská a osamotatnili sa až v roku 1951, kedy žilo v obci podľa historickej kroniky 460 obyvateľov. V roku 1959 okrem vymedzenia územia kúpeľov a ručenia ochrany termálnych prameňov, získali Rajecké Teplice taktiež štatút kúpeľného miesta. Počas leta v roku 1960 si prešli Rajecké Teplice opäť prírodnou katastrofou vo forme veľkej povodne, ktorá spôsobila rozsiahle škody ako v kúpeľoch, tak aj v samotnej obci. Kalamita sa opakovala aj v roku 1976.

Súčasnosť kúpeľného mesta Rajecké Teplice

V sedemdesiatych rokoch dochádza k tlaku na obec Rajecké Teplice a k postupnej rekonštrukcií kúpeľov a zakladaniu nových budov so službami, nakoľko začalo do obce prúdiť čoraz viac kúpeľných návštevníkov. Vytvorila sa nová budova pošty, obchodný dom, telocvičňa a došlo taktiež k plynofikácií obce. Od roku 1980 sa pripojili k Rajeckým Tepliciam obce Kamenná Poruba, Poluvsie, Kunerad, Stránske a Konská, avšak dôsledkom negatívneho poľnohospodárskeho charakteru spojenia sa tieto obce neskôr (okrem Poluvsia) znovu oddelili. 

8. februára 1989 získali Rajecké Teplice štatút mesta. Vďaka nemu získalo mesto rozsiahle spoločenské a politické benefity, ktoré dopomohli k významnému rozvoju kúpeľov a taktiež samotného mesta. Liečebné kúpele v Rajeckých Tepliciach boli v roku 1996 premenené na akciovú spoločnosť, do ktorej spadá aj Kúpeľná liečebňa Kunerad a Prírodné liečebné kúpele Rajecké Teplice.

súčasná história mesta Rajecké Teplice
Scroll to Top