Kúpele v Rajeckých Tepliciach

Kúpele v Rajeckých Tepliciach sa radia medzi najstaršie a a najviac navštevované kúpeľné zariadenia na Slovensku. Právom patria medzi kúpele s bohatou históriou, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom v rámci rôznych indikačných ochorení špecifické liečebné procedúry a postupy. V kúpeľných zariadeniach, ako sú napríklad kúpele Afrodita, si môžu návštevníci vyliečiť nielen rôzne druhy chorôb, ale taktiež zrelaxovať telo a myseľ.

Aphrodite Rajecké Teplice

História kúpeľov Rajecké Teplice

Prvé nejasné zmienky o kúpeľnej povahe Rajeckých Teplíc pochádzajú z roku 1376, kedy bolo vtedajšie miesto medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami označované v historických záznamoch ako miesto “Thermae”. Prvá skutočná listina o prameňoch tamojších vôd, ktorá bola napísaná kráľom Vladislavom II, pochádza až z roku 1496. V 17. storočí začali prvé stavby na mieste, z ktorých pochádzajú súčasné kúpele Rajecké Teplice.  

Postupne sa v priebehu 17. a 18. storočia začala výstavba miestneho pánskeho sídla, výstavba kúpeľov a kúpeľného domu a zároveň sa v tomto období kúpele Rajecké Teplice spopularizovali natoľko, že začali byť navštevované ako vysokou šľachtou a mešťanmi, tak aj obyčajnými ľuďmi. Najväčší komplexný rozvoj zažili kúpele behom 19. a 20. storočia, kedy došlo k veľkému prebudovaniu liečebných zariadení. V súčasnej dobe tvoria Rajecké Teplice komplexnú štruktúru niekoľkých kúpeľných hotelov, domov a bazénov, ktoré ponúkajú široké spektrum liečebných a relaxačných pobytov, terapeutické prostredie ako aj liečebné procedúry a moderné metódy liečenia pre najrôznejšie ochorenia. 

Pobyty v kúpeľoch Rajecké Teplice

Rajecké Teplice sú jedným z najnavštevovanejších miest na Slovensku. Vďačia za to hlavne liečivým zdrojom a unikátnym procedúram, ktoré návštevníkom mesta ponúkajú miestne kúpele. Na výber máte široký sortiment liečivých minerálnych prameňov, liečebných postupov a pobytov pre tie najrôznejšie druhy ochorenia. 

Okrem klasických romantických či relaxačných pobytov pre dvoch môžete v kúpeľoch Rajecké Teplice využiť aj senior pobyty, ktoré sú zamerané prevažne na liečbu pohybového ústrojentsva a s nimi spojenými indikačnými chorobami.

Liečivé zdroje v Rajeckých Tepliciach

Rajecké Teplice sú známe najmä vďaka svojím teplým minerálnym prameňom, ktoré pravdepodobne pochádzajú z dolomitových a vápencových súvrství Malej Fatry. Tieto vápenato-horečnaté, hypotonické a hydrogénno-uhličitanové liečebné vody dosahujú teplotu približne 38°C a nemajú prakticky žiadnu chuť, farbu a zápach.  Jedným z hlavných činiteľov, ktorý okrem minerálnych vôd výrazne prospieva ľudskému zdraviu, je priaznivá klíma v Rajeckých Tepliciach. Vďaka polohe a nadmorskej výške kúpeľov sa bez problémov vyhnete úmorným letným horúčavám a zároveň budete mať dostatok slnečného svetla. Vďaka úpätiu hôr a lesov v okolí kúpeľov tak ponúkajú Rajecké Teplice pozitívnu a relaxačnú klímu. Čítajte viac

liečivá voda v Rajeckých Tepliciach

Indikácie kúpeľnej liečby

Liečebné pobyty v Rajeckých Tepliciach sú zamerané na niekoľko indikačných skupín určených na liečenie rôznych druhov chorôb, ako sú napríklad:

Dýchacie cesty

 • Pľúcne fibrózy
 • Alergie
 • Operácie dýchacích ciest
 • Bronchiálne astmy…

Pohybové ústrojenstvo

 • Artritída a Arttróza
 • Vertebrogénny syndróm
 • Bechterevova choroba
 • Pooperačné stavy…

Choroby z povolania

 • Centrálne a periférne nervové ochorenia systému
 • Problémy s kosťami
 • Ochorenia kĺbov
 • Svalové ochorenia…

Nervové ochorenia

 • Detská mozgová obrna
 • Chabá obrna
 • Parkinsonova choroba
 • Degeneratívne choroby…

Liečebné procedúry v kúpeľoch

Kúpele Afrodita v Rajeckých Tepliciach ponúkajú celý rad liečebných diagnostických a terapeutických metód, procedúr a relaxačných prístupov. Môžete tu využiť rôzne druhy masáží od švédskych masáží (ktoré patria medzi najobľúbenejšie), cez masáže lávovými kameňmi až po klasické masáže celého tela. Niektoré z kúpeľných zariadení majú v ponuke aj procedúry pre skrášlenie a ošetrenie vášho tela (ako sú napríklad omladzujúce zábaly, vibrosauna či laserová mezoterapia). Samozrejmosťou sú taktiež manikúra a pedikúra.  V rámci liečebných výkonov môžete využiť prvotné lekárske vyšetrenie, ktoré je nasledované individuálnymi liečebnými procedúrami, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od potrieb pacienta. Vďaka týmto liečebným procedúram a ich liečivým účinkom sú kúpele Rajecké Teplice hodnotené zo strany návštevníkov a pacientov veľmi pozitívne. 

kúpalisko Aphrodite v Rajeckých Tepliciach

Poplatky v kúpeľoch Rajecké Teplice

Kúpeľný poplatok

Pri zakúpení alebo darovaní kúpeľného pobytu v plnej výške nie je v jeho cene zahrnutý kúpeľný poplatok (daň za ubytovanie). Podľa zákona vyberajú kúpele jeho platbu až pri príchode klienta na recepciu daného hotela. Oslobodení od platenia dane za ubytovanie v Rajeckých Tepliciach sú deti do 15 rokov, osoby nad 62 rokov a držitelia preukazu ZŤP.

Cenník kúpeľnej starostlivosti

Podľa zákona č. 577/2004 Z. z môže byť kúpeľná starostlivosť hradená v čiastočnej alebo plnej výške v závislosti od toho, do ktorej kategórie ako poistenec spadáte. Kúpeľná starostlivosť je tak podľa typu ochorenia rozdelená na dve základné skupiny A a B. V prípade samoplatcu si návštevník musí uhradiť pobyt v kúpeľoch v plnej výške.

Časté otázky o liečbe v kúpeľoch Rajecké Teplice

Kúpeľná liečba v komplexe Aphrodite je zameraná na štyri typy indikačných skupín, resp. kategórií ochorenia, ktorými sú: choroby z povolania (sú sústredené hlavne na choroby, ktoré sú spôsobené hlukom a fyzikálnymi a toxickými škodlivými látkami), nervové ochorenia (ako sú napríklad skleróza multiplex, detská mozgová obrna, nervové degeneratívne ochorenia a pod.), choroby pohybového ústrojenstva (môže ísť o pooperačné stavy platničiek či kĺbových náhrad, artróza a artritída či dokonca bechterevova choroba) a v neposlednom rade choroby onkologického charakteru (indikačné skupiny 6. a 7.).

Návštevníci kúpeľov v Rajeckých Tepliciach majú možnosť využiť rôzne liečebné procedúry vo forme masáží, skrášlovacích procedúr, wellness a vodoliečebných procedúr ale taktiež procedúry ako sú napr. manikúra a pedikúra. Okrem toho ponúkajú rajeckoteplické kúpele možnosť podstúpiť vstupné lekárske vyšetrenie, na základe ktorého si môžu klienti s doporučením lekára vybrať adekvátne liečebné procedúry.

Cenník liečebných procedúr v kúpeľoch Rajecké Teplice sa líši pri každom pacientovi/klientovi na základe niekoľkých faktorov ako sú napríklad: typ liečebného pobytu (liečebný, liečebno-preventívny, rekreačný a pod.), typ liečebnej procedúry (každá procedúra na liečenie pacienta má svoj špecifický cenník) a v neposlednom rade typ klienta/návštevníka (pacient v rámci indikačných skupín A a B, kde sú určité položky ako napr. kúpeľno-liečebná starostlivosť hradené verejnou zdravotnou poisťovňou, alebo klient – samoplatca).

Indikačná skupina A sa týka pacientov s pooperačnými stavmi a inými rozšírenými typmi ochorení ako je napríklad reumatická artritída. V rámci indikačnej skupiny A hradí zdravotnú starostlivosť verejné zdravotné poistenie v plnej výške a služby ako sú napr. lôžko a strava sú hradené v čiastočnej sume. Pacient, resp. klient, ktorý je zaradený do indikačnej skupiny A si nemusí platiť stravu, ubytovanie ani liečbu/liečebné procedúry, avšak hradí si poplatok, ktorý je stanovený zákonom vo výške 1,7€/noc a v určitých prípadoch aj daň z ubytovania. Cenník pre liečebnú skupinu A sa môže líšiť v závislosti od štandardu ubytovania a služieb (resp. doplatok za nadštandard).

Indikačná skupina B je zameraná na pacientov s menej závažnými diagnózami ako sú napríklad: cukrovka, pooperačné stavy srdca, chronické ženské choroby a pod. V tejto kategórií je cena zdravotnej starostlivosti plne hradená verejným zdravotným poistením, avšak lôžkový pobyt a strava hradené niesu. Pacient/klient si tým pádom hradí stravu, ubytovanie podľa štandardného cenníka kúpeľov, daň za ubytovanie (ktorý sa v určitých prípadoch platiť nemusí) a kúpeľný poplatok.

Termálna liečivá voda, ktorá sa nachádza v Rajeckých Tepliciach sa charakterizuje ako prírodná voda s liečivými účinkami. Minerálne pramene v kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice dokážu liečiť rôzne zápalové ochorenia, degeneratívne choroby, choroby z povolania ale aj ochorenia spojené s pohybovým ústrojenstvom. Liečivá voda ako taká sa odporúča piť v rámci denného pitného režimu nakoľko napomáha z dlhodobého hľadiska ľudskému metabolizmu a detoxifikácii tela.

Liečivé minerálne pramene v Rajeckých Tepliciach sa radia medzi alkalické vody bez chuti alebo zápachu. Vďaka prirodzenej filtrácií vody cez horniny dolomitických vápencov v Rajeckých Tepliciach je táto minerálna voda obohatená o potrebné minerály. Skladá sa prevažne z vápnika, horčíka a do určitej miery aj sodíka.

Termálna minerálna voda v Rajeckých Tepliciach je vďaka horninovému podložiu, ktoré je tvorené dolomitmi a vápencami v rámci geologickej stavby, ohrievaná zemským jadrom, ktoré prenáša tepelnú energiu cez tieto podložia priamo až na termálne rajeckoteplické vody. Vďaka tomuto fenoménu dosahujú termálne vody v kúpeľoch Rajecké Teplice teplotu až 38 stupňov Celzia.

Scroll to Top