Samospráva a úrad

Samospráva mesta Rajecké Teplice sa stará o obyvateľov s trvalým pobytom v samotnom meste a plní si svoje pracovné povinnosti a úlohy, ktoré sú stratifikované medzi samosprávne orgány mesta a kontrolné a výkonné orgány mestského zastupiteľstva. 

Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach sa zaoberá obecnými povinnosťami a funkciami, ktoré mu prináležia. V obecnom úrade sa taktiež nachádza matrika Rajeckých Teplíc, kde je možné si vybaviť niekoľko úradných záležitostí ako sú napríklad zápisy manželstva, rodičovstva alebo vystavovanie rôznych dokumentov.

Kúpeľný hotel Aphrodite Palace (4)

Samospráva mesta Rajecké Teplice

Mesto Rajecké Teplice sa označuje ako samostatný samosprávny celok územia Slovenskej republiky, ktorý zoskupuje tých občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Rajecké Teplice.  Mesto tak isto rozhoduje individuálne a samostatne realizuje všetky potrebné úlohy, ktoré súvisia s majetkom mesta alebo s jeho správou, pokiaľ tieto úlohy nie sú zverené štátu, fyzickej alebo právnickej osobe prostredníctvom osobitného zákona.  Primátor a zastupiteľstvo mesta Rajecké Teplice, ako samosprávne orgány, sú určené na výkon samosprávy mesta. Mestská rada, komisia pri mestskom zastupiteľstve a iné kontrolné a výkonné orgány, ktoré sú zriadené mestským zastupiteľstvom, vykonávajú svoje pracovné náplne a úlohy stanovené týmto zastupiteľstvom.

Adresa mestského úradu:

Námestie SNP 1/29
Rajecke Teplice
013 13

Kontakt na mestský úrad:

+421 41 509 90 60
Fax: +421 41 509 90 61
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
IČ DPH: mesto Rajecké Teplice nie je platiteľom DPH

Kontakt na matriku:

matrika@rajecke-teplice.sk
 +421 415 099 067
Mestský úrad Rajecké Teplice, 1. poschodie, č. dverí: 56

V prípade zápisu narodenia, určenia otcovstva, uzatvorenia manželstva, zápisu umrtia, vystavenia druhopisov či spracovania zmien občana Rajeckých Teplíc je nutné kontaktovat matriku v Rajeckých Tepliciach.

Otváracie hodiny:

Úradné hodiny mestského úradu Rajecké Teplice bývajú zvyčajne v rozmedzí od skorého rána až do poobedia (s obedňajšou prestávkou).

Bližšie informácie ohľadom mestskych oznamov, kontaktov či súčasného primátora v Rajeckých Tepliciach nájdete na webovej stránke mesta

Farnosť a farský úrad Rajecké Teplice

Farnosť Rajecké Teplice vznikla 1. Júla 2003 a od 14. februára 2008 spadá pod Žilinskú diecézu. Do rajeckoteplickej farnosti spadajú taktiež obce Stránske a Poluvsie. Okrem farského kostola má farnosť Rajecké Teplice na starosti taktiež kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol sv. Cyrila a Metoda a kostol sv. Heleny v Stránskom. Mimo kostolov spadá pod farnosť taktiež niekoľko historických kaplniek, z ktorých sa niektoré využívajú ako miesto pre bohoslužby.

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho

Kostol bol postavený začiatkom milénia v rokoch 2000 až 2001 ako náhrada za kostol Nanebovzatia Panny Márie. 

Kvôli nárastu obyvateľov a návštevníkov bolo nutné vybudovať kostol, ktorý by spĺňal kapacitné požiadavky veriacich. 

Kostol je spojený s budovou fary a pastoračným centrom a bol posvätený 24.11. 2001 J. Em. Jánom Ch. Korcom.

Farský úrad Rajecké Teplice

Adresa a kontakt:
Rajecké Teplice
Farská 543/2
013 13
041/549 35 04
rajecketeplice@fara.sk

Farské oznamy, rozpis  bohoslužieb a spovedania v Rajeckých Tepliciach si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti Rajecké Teplice

Scroll to Top