História kúpeľov Rajecké Teplice

Kúpeľná história Rajeckých Teplíc si prešla od vzniku mnohými vzostupmi a pádmi, reformami a kúpele navštívili aj viaceré známe historické osobnosti. Napriek všetkým nástrahám, ktorými si počas prvej a druhej svetovej vojny prešli, sa kúpele v Rajeckých Tepliciach zachovali a vyvinuli do podoby, ako ich poznáme teraz.

kúpeľná história v Rajeckých Tepliciach

Počiatok kúpeľov Rajecké Teplice

História kúpeľov Rajecké Teplice sa datuje od roku 1376, kedy územie medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami, v údolí tečúcej rieky Rajčianka, boli označované v danom roku ako územie “Thermae”. Kontradiktórne sa prvá písomná správa o termálnych prameňoch v Rajeckých Tepliciach objavuje v správe od Ľudovíta Veľkého, kde ho pomenoval ako “Villa Tapolcha”. V roku 1496 pomenoval miesto kúpeľov kráľ Vladislav II ako “possesio Thoplycza” (v prekl. osada/usadlosť), ktoré daroval kráľ pomocou darovacej listiny Štefanovi Zápoľskému. Na začiatku 17. storočia sa v okolí liečivých termálnych prameňov Rajeckých Teplíc započala stavba Lietavského panského domu. Vďaka týmto základom sa mohli vyvinúť kúpele Rajecké Teplice tak, ako ich poznáme v súčasnosti. Pánske sídlo zahŕňalo kúpeľný dom a hostinec pre zámožnejších ľudí, medzi ktorých patril aj palatín Juraj Thurzo, ktorý s obľubou navštevoval Rajecko-Teplické kúpele. Thurzo rozšíril lietavské panstvo o murovaný dom, ktorý disponoval 6 izbami. Po jeho smrti sa nanešťastie toto panstvo rozdelilo a kúpele spustli. Podrobný popis kúpeľov Rajecké Teplice je možné nájsť v historickej balneografii profesora Cranza, ktorý ako prvý uviedol podrobný popis kúpeľov.

Kúpele Rajecké Teplice v 18. – 19. storočí

Kúpele Rajecké Teplice dostal do predošlej slávy barón Ján Kallis (zámožný dedič lietavského panstva) až koncom 18. storočia, kedy vďaka jeho značným nákladom postavil nový murovaný dom až so 14 izbami. V tejto dobe disponovali kúpele troma krytými bazénmi, ktoré boli rozdelené medzi najvyššiu šľachtu – pánsky bazén, mešťanov – spoločný bazén a obyčajný ľud – bedársky bazén. 

Koncom 18. storočia, resp. v roku 1776, sa objavuje prvý opis Rajecko-Teplických termálnych vôd, ktorý bol napísaný Pavlom Adamim a v roku 1793 bola vo Viedni vydaná prvá reálna monografia o Rajeckých Tepliciach, napísaná Dr. Amadé Kelinom, vtedajším fyzikusom Turčianskej stolice. Vďaka týmto opisom došlo k silnému spropagovaniu kúpeľov Rajecké Teplice naprieč celý Uhorskom, čím nastalo pre kúpele jedno z najvýznamnejších období vtedajšej doby, nakoľko ich začala navštevovať bohatá buržoázia, vysoká a zámožná aristokracia či dokonca šľachta. 

Ironicky sa však história kúpeľov opakuje znovu tak, ako tomu bolo v 17. storočí. Návštevnosť kúpeľov po prvej svetovej vojne značne upadla a kúpele sa stali iba významným miestom minulosti.

História kúpeľov Rajecké Teplice v 20. storočí

Začiatkom 20. storočia dochádza k znovu-oživeniu kúpeľov Rajecké Teplice, kedy sa v rokoch 1925 až 1937 začali stavať nové liečebné komplexy, ktorými boli napríklad liečebný ústav Baník, nový kúpeľný dom či známe hotely Veľká a Malá Fatra (postavené Národnou bankou). Tieto budovy disponovali vtedajším moderným vybavením, ktoré slúžilo ako fyzikálna terapia pre návštevníkov, dvoma veľkými bazénmi a taktiež vaňovým oddelením.
Okrem nových budov a moderného zariadenia zažívajú kúpele rozmach na konci roku 1940 kedy kúpele prevzala Robotnícka sociálna poisťovňa. Táto poisťovňa sa starala a rozširovala kúpele najmä počas 2. svetovej vojny, pričom sa vďaka nej uskutočnil geologicko-balneologický prieskum, čím sa zabezpečil nový prísun liečivých termálnych vôd. Po tejto reforme sa kúpele Rajecké Teplice stali atrakciou pre návštevníkov z celého Slovenska. Návštevníci mohli využívať nanovo upravený ostrovček, liečivú termálnu vodu či dokonca člnkovanie sa na jazierku.

historické kúpele Rajecké Teplice

V tejto dobe sa vďaka Poisťovni vybudovali rybníky, v ktorý bolo možné chovať hlavátky a pstruhy a navyše sa kúpele rozšírili o nové kúpalisko (v tvare L), ktoré bolo zásobované termálnou vodou. Celkový “projekt” kúpeľov Rajecké Teplice bol dokončený začiatkom mája 1944, kedy kúpele už disponovali velkou reštauráciou s terasou, kolkárňou, šatňami a inými zariadeniami pre návštevníkov. Bohužiaľ nešťastný osud Rajecko-Teplických kúpeľov sa opakuje do tretice, nakoľko ešte v tom roku boli kúpele obsadené nemeckými ozbrojenými zložkami a stali sa neprístupnými pre civilné obyvateľstvo a od SNP prestali byť v prevádzke.

K obnoveniu činnosti kúpeľov došlo už počas leta v roku 1945 a od roku 1953 sa kúpele Rajecké Teplice znovu tešili celoročnej prevádzke, nakoľko boli prevzaté Správou kúpeľov, sanatórií a zotavovania ROH. V roku 1956 sa Liečebný ústav ROH umiestnil na prvej priečke v celoštátnej socialistickej súťaži medzi liečebnými ústavmi a zotavovania ROH (prehlbovanie starostlivosti o pracujúcich). Medzi významné udalosti kúpeľov sa určite radí aj rok 1959 kedy im bol udelený štatút kúpeľného miesta. Týmto štatútom sa zabezpečila ochrana termálnych liečivých prameňov, vymedzenie hraníc a územia kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. V roku 1989 získala obec Rajecké Teplice konečne štatút mesta. Po 96-tom roku si prešli kúpele rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá kompletne pretvorila kúpele Rajecké Teplice a vďaka ktorej sa stali ako kúpele, tak aj samotné mesto, jedným z najatraktívnejších miest na Slovensku.

Súčasné kúpele Rajecké Teplice

V súčasnosti patria kúpele v Rajeckých Tepliciach medzi špičku slovenských liečebných zariadení, kde si môžu návštevníci vyskúšať množstvo relaxačných, liečivých , ale aj skrášľovacích procedúr a wellness pobytov.

Hoci si kúpeľníctvo v Rajeckých Tepliciach prešlo naprieč históriou niekoľkými vzostupmi a pádmi, jeho primárne korene, ktoré ležia v liečení chorôb, relaxácii a regenerácii tela a mysle, sa nám zachovali dodnes.

Historická časová os Kúpeľov Rajecké Teplice

1496

Prvý názov kúpeľov
„Possesio Thoplycza“

Miesto kúpeľov kráľ Vladislav II pomenoval ako “possesio Thoplycza” (v prekl. osada/usadlosť), ktoré daroval kráľ pomocou darovacej listiny Štefanovi Zápoľskému.

1496
17. storočie

Stavba Lietavského panského domu

V okolí liečivých termálnych prameňov Rajeckých Teplíc sa započala stavba Lietavského panského domu. Vďaka týmto základom sa mohli vyvinúť kúpele Rajecké Teplice tak, ako ich poznáme v súčasnosti.

17. storočie
17. storočie

Rozširovanie kúpeľov

Pánske sídlo zahŕňalo kúpeľný dom a hostinec pre zámožnejších ľudí, medzi ktorých patril aj palatín Juraj Thurzo, ktorý s obľubou navštevoval Rajecko-Teplické kúpele. Thurzo rozšíril lietavské panstvo o murovaný dom, ktorý disponoval 6 izbami.

17. storočie
1793

Prvá reálna monografia

Vo Viedni bola vydaná prvá reálna monografia o Rajeckých Tepliciach, napísaná Dr. Amadé Kelinom, vtedajším fyzikusom Turčianskej stolice. Vďaka týmto opisom došlo k silnému spropagovaniu kúpeľov Rajecké Teplice naprieč celý Uhorskom, čím nastalo pre kúpele jedno z najvýznamnejších období vtedajšej doby.

1793
20. storočie

Výstavba kúpeľov

V rokoch 1925 až 1937 začali stavať nové liečebné komplexy, ktorými boli napríklad liečebný ústav Baník, nový kúpeľný dom či známe hotely Veľká a Malá Fatra (postavené Národnou bankou).

20. storočie
1940

Rozširovanie kúpeľov počas 2. sv vojny

V roku 1940 kúpele prevzala Robotnícka sociálna poisťovňa. Táto poisťovňa sa starala a rozširovala kúpele najmä počas 2. svetovej vojny, pričom sa vďaka nej uskutočnil geologicko-balneologický prieskum, čím sa zabezpečil nový prísun liečivých termálnych vôd.

1940
1996

Rozsiahla rekonštrukcia

Kúpele si prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá kompletne pretvorila kúpele Rajecké Teplice a vďaka ktorej sa stali ako kúpele, tak aj samotné mesto, jedným z najatraktívnejších miest na Slovensku.

Bazény v hoteli Aphrodite Palace

1996
Scroll to Top