Lázeňská léčba v Rajeckých Teplicích

Rajecké Teplice patří díky svým skvělým léčivým a pobytovým službám k jedněm z nejnavštěvovanějších lázeňských destinací, díky nimž si nejen zregenerujete tělo a mysl, ale dostanete také možnost zotavit se z různých těžkých onemocnění a stavůLázně Rajecké Teplice a jejich léčba je vhodná je vhodná pro každého, kdo si chce nejen odpočinout, ale také podstoupit různé léčebné procedury pro jednotlivá indikační onemocnění.

Kúpele Rajecké Teplice procedury

Léčba indikačních skupin

Léčba v lázních Rajecké Teplice je specifikovaná indikačním seznamem podle platného zákona, přičemž musí být navržena podle diagnózy odborného lékaře. Léčebný pobyt v lázních se tak dá využít pro různé druhy nemocí od nervových chorob až po těžší onkologická onemocnění.

Nemoci pohybového ústrojí

Při nemocech pohybového ústrojí se v lázních Rajecké Teplice léčí hlavně artritida, artróza, různé durhy pooperačních stavů a úrazů, Bechtěrevova choroba, vertebrogenní syndrom a další. V lázních Rajecké Teplice si tak mohou pacienti léčit různé druhy pohybových nemocí a úrazů.

Nemoci dýchacího ústrojí

Jednou z nejčastějších příčin, proč se pacienti jezdí léčit do lázní v Rajeckých Teplicích, jsou onemocnění dýchacích cest, do nichž spadají například: alergie a rýmy, plicní fibrózy, bronchiální astma, ale i stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích.

Nemoci nervové

Lázně Rajecké Teplice poskytují léčebnou péči pro různé druhy nervových chorob jako jsou například: dětská mozková obrna, zápalová onemocnění centrálního nervového systému, chabé obrny, Parkinsonova choroba, degenerativní choroby svalových nervů apod.

Nemoci z povolání

Pacienti, kteří navštěvují Rajecké Teplice kvůli nemoci z povolání, se v lázních léčí především na choroby centrálního a periferního nervového systému (které mohly být vyvolány hlukem, toxickými látkami nebo jinými škodlivinami) a onemocnění svalů, kloubů a kostí (způsobené například dlouhodobým zatížením jedné strany lidského těla).

Nemoci onkologické

Při onkologických onemocněních, která se řadí mezi nejtěžší druhy chorob, se lázně Rajecké Teplice soustředí hlavně na ty onkologické choroby, které se vztahují k indikačním skupinám nervových nemocí a onemocnění pohybového ústrojí.

Léčebné procedury v lázních Rajecké Teplice

Masáže

Masáže v lázních Rajecké Teplice se řadí mezi léčebné procedury a patří do základu lázeňských služeb, které lázně poskytují. Na výběr máte široký sortiment masáží: klasické masáže, masáže tváře a chodidel, romantické masáže, ale i netradiční druhy masáží jako je například medová, podvodní nebo dokonce olejová masáž.

Zkrášlovací procedury

Kromě léčebných procedur mohou návštěvníci lázní vyzkoušet také tzv. “beauty” procedury, které se soustředí hlavně na wellness manikúru a pedikúru, péči o nehty a různá doplňková ošetření k jednotlivým procedurám.

Vodoléčebné procedury

Vodoléčebné procedury v relaxačních lázních jsou převážně orientovány na různé hydromasážní, perličkové nebo dokonce uhličité lázně. Každá z těchto procedur se soustředí na individuální léčení specifické choroby. Kromě toho vodoléčebné procedury zahrnují také suché zábaly.

Lékařská prohlídka

Jako pacient, který se rozhodl pro pobyt v lázních Rajecké Teplice, máte možnost podstoupit lékařskou prohlídku, která zahrnuje několik vyšetření a je následována různými druhy léčebných výkonů (od individuální rehabilitace, reflexní masáže, magnetoterapie až po speciální procedury jako jsou krátkovlnná diatermie, distanční elektroterapie či dokonce bio-magnetorezonanční terapie). Výběr prohlídky a samozřejmě i výběr procedur je jen na vás.

Skupiny lázeňské péče

Pokud se chystáte do lázní na léčebný pobyt, v určitých případech je možné, že si nebudete muset hradit léčení v částečné nebo v plné míře. Pokud pravidelně navštěvujete svého odborného lékaře, popř. vám lékař zjistil určitý druh nemoci (nebo jste právě po zákroku), může vám vzniknout nárok na léčbu v lázních, kterou hradí zdravotní pojišťovna. Na základě specifických onemocnění se lázeňská péče dělí na dvě základní kategorie: Komplexní a příspěvková lázeňská péče. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění závisí na tom, do které z těchto kategorií spadá vaše onemocnění. Zjistit, do které indikační skupiny patříte, popřípadě zda máte nárok na léčení, je možné v seznamu indikačních nemocí, který vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nejjednodušší způsob je však konzultace s vaším lékařem, který může základě vašeho zdravotního stavu určit, do které skupiny patříte. Standardně trvají pobyty, které jsou hrazeny pojišťovnou, 21 nebo 28 dní. V případě úhrady pobytu zdravotní pojišťovnou není možné délku pobytu zkrátit.

Komplexní lázeňská péče

Do komplexní lázeňské péče spadají převážně závažnější onemocnění jako jsou například operace hlavy, srdce, dutiny břišní, různá onkologická onemocnění apod. Komplexní lázeňská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v plné výši. Zdravotní pojišťovna tak hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování i ubytování. V případě komplexní lázeňské péče odesílá zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu do lázní. Léčený je po dobu pobytu v lázních v pracovní neschopnosti. Jediný stanovený poplatek ve slovenských lázních je 1,66€ za den pobytu, kdy se první a poslední den počítá jako jeden den. Od stanoveného poplatku jsou osvobozeni:

  • Dítě ve věku nižším než 3 roky
  • Osoby v hmotné nouzi, které se mohou prokázat rozhodnutím o dávce v hmotné nouzi a příspěvku v hmotné nouzi.
  • Ocenění alespoň stříbrnou Janského plaketou

Nezapomeňte ani na fakt, že v některých případech budete muset uhradit nejen lázeňský poplatek, ale i daň za ubytování (výška poplatku je v každých lázních různá).

Příspěvková lázeňská péče

Příspěvkovou lázeňskou péči navrhuje praktický lékař při méně závažných chorobách jako jsou například alergie, rýmy, různé typy chronických onemocnění apod. Do příspěvkové lázeňské péče mohou spadat i některé opakované lázeňské pobyty. Při příspěvkové lázeňské péči hradí zdravotní pojišťovna jen léčebnou část pobytu. Ubytování a stravu si hradí sám pacient (výška ceny je závislá na ceníku a nabídce jednotlivých lázní). Nezapomeňte, že v některých případech budete muset uhradit lázeňský poplatek a daň za ubytování. Pamatujte také na to, že po dobu pobytu v lázních formou příspěvkové lázeňské péče nejste v pracovní neschopnosti.

Samoplátce

Samoplátci si musí uhradit lázeňskou péči, ubytování a stravu sami, protože nemají doporučení od lékaře a návrh na lázeňskou léčbu schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna jim tedy pobyt v lázních neproplatí, a to ani částečně.

Scroll to Top