Historie města Rajecké Teplice

Rajecké Teplice si jako město prošly několika vzestupy a pády už od svého začátku napříč celou svou historií. Od svého založení, přes historický vznik lázní až po 1. a 2. světovou válku zažily Rajecké Teplice několik významných historických panovníků, významných osobností a prošly si několika rekonstrukcemi a rozšířeními obce

Oblast Rajeckých Teplic mohla být podle některých archeologických výzkumů díky svým termálním minerálním pramenům osidlovaná už od pravěku. První reálné důkazy o existenci Rajeckých Teplic jsou však zaznamenány až v roce 1376, v dokumentu uherského panovníka Ludvíka Velikého. Podle tohoto zdroje se tedy soudí, že Rajecké Teplice vznikly během 14. století a byly kolonizovány obyvateli tehdejší oblasti v Žilině. 

historie Rajeckých Teplic

Historické začátky města Rajecké Teplice

Území v povodí Rajčianky spadalo pod hrad Lietava, kde se napříč desetiletími střídali různí panovníci, pod nimiž žili obyvatelé Rajeckých Teplic jako rolníci, chovatelé dobytka a dřevorubci. V roce 1558 se stal panovníkem Lietavského hradu František Thurzo, jehož rodina hrála v historii města Rajecké Teplice významnou roli. 

Františkův syn Juraj Thurzo, který se v roce 1585 ujal správy panství, si uvědomoval zázračné účinky léčivých termálních pramenů v Rajeckých Teplicích,  a tak nechal v této oblasti postavit zděný panský dům, který měl 7 pokojů pro hosty, přátele a rodinu Thurzů. Díky těmto prvotním „lázním“ se měnil vzhled Rajeckých Teplic k lepšímu, protože toto místo lákalo lidi z celého okolí, a to jak bohaté poddané, tak i vyšší šlechtu a panovníky. Po smrti Juraje Thurzy došlo k rozdělení dědictví, a tedy i samotných lázní

Rajecké Teplice v 18. a 19. století

Město Rajecké Teplice znovu ožívá na konci 18. století, kdy byl ve městě nově zřízen lázeňský dům, který díky své popularitě zvedal ekonomiku města prostřednictvím zaměstnávání různých řemeslníků, údržbářů a jiných domácích obyvatel. Bohužel na město později dolehly různé negativní dopady jako byly nemoci, války a náboženské neshody, které poznamenaly hospodářský rozvoj města. V roce 1882 dochází znovu k obnově a zkrášlení města Rajecké Teplice, a to poté, co je odkoupili a vzali si na starost JUDr. Valér Šmialovský, právní zástupce panství Lietava, a jeho strýc Alojz Pichla. Díky nim došlo k rozsáhlému přebudování lázní a k otevření nové lázeňské sezony, která přilákala mnohé zámožné rodiny a významné osobnosti. 

historie v Rajeckých Teplicích

V roce 1898 (během podzimu) dochází k zahájení stavby železnice mezi Žilinou a Rajcem, která výrazně zvýšila návštěvnost města Rajecké Teplice, resp. lázeňského komplexu. Budování první vlakové dopravy v Rajeckých Teplicích zaměstnávalo mnoho obyvatel lázeňského města a na chvíli pozvedlo městu ekonomiku a hospodářství, které však kvůli zadlužení lázní výrazně upadlo a bylo prakticky zruinováno kvůli první světové válce. Někteří obyvatelé Rajeckých Teplic museli do první světové války narukovat, jejich památník se dosud nachází před kostelíkem. 

Historie města během 20. století

Tragédie Rajeckých Teplic pokračovala i v roce 1916, kdy obec zasáhla rozsáhlá povodeň. Město Rajecké Teplice se znovu postavilo na nohy v roce 1925, kdy pozemky spolu s lázněmi odkoupila Revírní bratrská pokladna v Ostravě. V té době došlo k renovaci a rekonstrukci lázní i okolních budov a v lázních byl pro návštěvníky vybudován hostinec.

Stouply i hygienické standardy lázní, a to zavedením nových zřídel z vrtů. V roce 1927 byl v obci zaveden první hasičský sbor a v roce 1935 byla do obce zavedena elektřina. Přestože se místním lázním dařilo, nebylo možné vytvořit dostatečné množství pracovních míst, a tak se Rajecké Teplice postihla hospodářská a ekonomická krize spojená s vysokou nezaměstnaností. 

Rajecké Teplice a 2. světová válka

historeie města Rajecké Teplice během 2. světové války

Za druhé světové války čelily Rajecké Teplice mnoha nástrahám a problémům. V roce 1943 vznikaly různé skupiny, které napomáhaly stávkám ze strany vojáků a dělníků. Mnozí obyvatelé Rajeckých Teplic se přidali k partyzánům, kteří bojovali proti německým ozbrojeným jednotkám až do roku 1944, kdy se německá armáda zmocnila partyzánského sídla v Kuněradu. 

Od té doby si Němci  Rajeckoteplické lázně podmanili a neodešli z nich až do dubna 1945. Rajecká dolina byla od německého útlaku osvobozena 30. dubna a 1. května v roce 1945 příslušníky 1. československého armádního sboru. Následky války bohužel zasáhly obec Rajecké Teplice v mnoha směrech, protože byla přerušena železniční doprava a mnoho z obyvatel obce zahynulo během boje s německými jednotkami. Pamětní desky padlých hrdinů je možné vidět jak v Rajeckých Teplicích, tak na památníku SNP v Kuneradské dolině

Poválečné období města Rajecké Teplice

Přestože po skončení války byly Rajecké Teplice ve velmi špatném stavu, život v obci se postupně začal stabilizovat. V té době byly Rajecké Teplice součástí obce Konská, osamostatnily se až v roce 1951, kdy žilo v obci podle historické kroniky 460 obyvatel V roce 1959 kromě vymezení území lázní a záruky ochrany termálních pramenů získaly Rajecké Teplice také statut lázeňského místa. V roce 1960 si během léta prošly Rajecké Teplice další přírodní katastrofou v podobě velké povodně, která způsobila rozsáhlé škody jak v  lázních, tak v samotné obci. Kalamita se znovu opakovala i v roce 1976.

Současnost lázeňského města Rajecké Teplice

V sedmdesátých letech dochází k tlaku na obec Rajecké Teplice kvůli stoupajícímu počtu lázeňských návštěvníků. Kromě postupné rekonstrukce lázní a výstavby nových budov se službami tak vznikla nová budova pošty, obchodní dům, tělocvična a došlo také k plynofikaci obce. Od roku 1980 se k Rajeckým Teplicím připojily obce Kamenná Poruba, Poluvsie, Kunerad, Stránske a Konská, ale v důsledku negativního zemědělského charakteru spojení se tyto obce později (kromě Poluvsí) znovu rozdělily.

8. února 1989 získaly Rajecké Teplice statut města. Díky tomu získalo město rozsáhlé společenské a politické benefity, které dopomohly k významnému rozvoji lázní i samotného města. Léčebné lázně v Rajeckých Teplicích se v roce 1996 změnily na akciovou společnost, do níž spadá i Lázeňská léčebna Kunerad a Přírodní léčebné  lázně Rajecké Teplice.

současná historie města Rajecké Teplice
Scroll to Top