Rajec – Čičmany

Každý, koho kroky přivedou do Rajecké doliny, by měl navštívit minimálně dvě místa. Je to městečko Rajec a rázovitá obec Čičmany. V Rajci se nacházejí zajímavé sluneční hodiny. Hodiny jsou kvalitně zrekonstruované, funkční a v atraktivním stavu. Jsou součástí místního kostela. V Čičmanech zase Považské muzeum spravuje dřevenice, ve kterých se nacházejí expozice zpřítomňující život našich předků. Pomalované domky jako z pohádky se vyplatí vidět na vlastní oči.

Rajec

Rajec je nejstarší osadou Rajecké doliny. První písemná zmínka o Rajci je již z roku 1193. Městečko Rajec bylo již ve středověku významným střediskem řemeslnického života. Až do 14. století převažovala lidová řemesla.

  • vzdálenost od Rajeckých Teplic: 7 km
  • památky: farní kostel, muzeum
  • řemesla: řezbářství, pivovarnictví

Mesto rajec

Řezbářství

Až do 14. století převažovala lidová řemesla a každý hospodář byl zároveň i řemeslníkem pro své potřeby. Jedním z řemesel, které se stalo trvalou součástí historie Rajce, je řezbářství. Nejstarší stopy po řemeslném řezbářství v Rajci nacházíme v listinách už z roku 1772. Řezbářstvím se zabývali i raječtí modrotiskaři a perníkáři, kteří si vyráběli formy. Po rozpadu cechů se rozvinula činnost řemeslných řezbářů, kteří vyráběli piety, korpusy, kříže a podobné památky.

Uplynulých 40 let se řezbářství v Rajci rozvíjelo hlavně v činnosti lidově uměleckého družstva Rezbár. Z této dílny vyšlo několik známých a nadaných řezbářů. Práce Štěpána Bači například zdobí interiér rajeckého kostela. Další významnou postavou je Josef Pekara, autor známého Slovenského Betléma v Rajecké Lesné.

Kostel sv. Ladislava

Jednou z nejstarších a nejvýznamnějších stavebních památek Rajce je farní římskokatolický kostel zasvěcený sv. Ladislavu. Tento gotický kostel vznikl přestavbou původního románského kostela. V 17. století na kostele provedli renesanční přestavbu. Touto přestavbou získal kostel vzhled halového sálu. Gotických prvků se však v kostele dodnes několik zachovalo.

Stejně tak jsou zde umístěna i významná umělecká díla. Hlavní oltář zdobí obraz klečícího krále Ladislava před Pannou Marií s prosbou o ochranu před Turky. Tento obraz je asi nejcennější památkou v kostele. Je z období baroka a je dílem známého malíře Josefa Zanussiho. Před kostelem se nachází i pomník obětem první světové války.

Další památky v Rajci

Mezi architektonicky zajímavé a vzácné budovy Rajce patří i městská radnice a Městské muzeum v Rajci. Historická radnice patří k nejkrásnějším kulturním památkám města. Půvabná starosvětsky působící stavba se nachází uprostřed typického středověkého náměstí. Radnice má jedno poschodí a po jejím obvodu se nacházejí původně otevřené, dnes však již prosklené arkády, které v minulosti sloužily jako tržiště. Radnice momentálně funguje jako obřadní, koncertní a výstavní síň. O památkách v Rajci se návštěvníci města hodně dozvědí i při návštěvě muzea. Je důležité podotknout, že muzeum se nachází v budově bývalého pivovaru. Dnes už však málokdo ví, že v Rajci se kdysi vařilo pivo a ještě méně lidí ví, že tu byly dokonce dva pivovary. I o tom se dozvíte při návštěvě muzea.

Čičmany

Čičmany jsou nejvýše položenou obcí v Žilinském kraji. Je to rázovitá obec v srdci Rajecké doliny. Proslavila se originálními dřevenicemi s charakteristickou bílou ornamentální výzdobou, které připomínají perníkové chaloupky. Komplex lidové architektury byl v roce 1979 vyhlášen za památkovou rezervaci, a tak si obyvatelé museli zvykat na časté návštěvy turistů, kteří nahlížejí do zahrad a oken. Místní se však upřímně těší z toho, že lidé mají stále zájem o navštěvování a kulturu rázovické vesnice.

  • vzdálenost od Rajeckých Teplic: 26,9 km
čičmany

Skanzen Čičmany

Památkovou rezervaci tvoří 136 dřevin. Nejlépe zachovaný je jednopatrový Radenův dům a sousední přízemní Gregorův dům, do kterých umístili stálou expozici. Díky ní se návštěvníci mohou seznámit s historií, lidovou kulturou a zvyky v této oblasti. Oba objekty spravuje Považské muzeum sídlící v Žilině.

  • otevírací hodiny: září – květen, úterý – neděle, 8.00 – 16.00, červen – srpen, pondělí – neděle, 8.00 – 16.00
  • délka prohlídky: 1 hodina
  • vstupné: 3 € / os.
  • slevy: děti, studenti, senioři, ZTP, váleční veteráni, rodiny, skupiny

Čičmanské dřevěnice

Jedinečným a charakteristickým prvkem čičmanských dřevěnic jsou geometrickými ornamenty zdobené exteriéry domů. V minulosti však ornamenty oplývaly větší jednoduchostí. Autory ornamentů byly ženy, které hlínou, později i vápnem, zdobily původně jen nároží domů. Od 19. století však postupně přibývaly ozdobné motivy v celém exteriéru. Malba měla chránit dřevěné trámy před vlhkostí a před rozpraskáním způsobeným slunečními paprsky.

V čičmanských dřevěnicích často žilo více generací rodin. Ve skromných podmínkách se zde vyráběly výrobky z mléka, pekl chleba, ženy vyšívaly. Známá je výroba papučí. Místní chovali i ovce a věnovali se pastevectví, protože pěstování plodin se zde moc nedařilo. Muži proto často odcházeli za prací i do jiných měst, ale i daleko za hranice své vlasti.

Scroll to Top