Rajecká Lesná - Slovenský Betlehem

Turistika v okolí Rajeckých Teplíc. Rajecká Lesná - Slovenský Betlehem.

 

Ako Frivald sa spomína už v roku 1413, keď sedmohradský vojvoda Ctibor, hlavný župan v trenčianskej, bystrickej a žilinskej župe udelil listinou zo dňa 22. októbra 1413 Michalovi Walachovi za verné služby dedičné‚ richtárstvo vo Frivalde. Listina sa zachovala v súbore písomností rodiny Frivaldských. Tento súbor je z rokov 1413-1832 a obsahuje okrem spomínanej listiny viaceré doklady, rodokmeň Frivaldských a po slovensky písané pergamenové listiny, vydané mestom Rajec v roku 1533 a 1586, vzťahujúce sa na Frivald. Podľa tohto možno usudzovať, že obec Frivald mohla vzniknúť v 13. – 14. storočí. Obec patrila lietavskému panstvu.

Poniže Frivaldu je samostatná osada, zvaná Trstená, so 60-70 obyvateľmi, ktorá bola až do roku 1900 obcou. Zanikla administratívnym pripojením k Frivaldu.

V novembri 1995 bol v tomto dome otvorený pre verejnosť Slovenský Betlehem.

Je to obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, ktoré nezobrazuje len Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Myšlienkou Jozefa Pekaru bolo včleniť do biblického prostredia obrazy zo života slovenského ľudu.

 

Rajecká Lesná- slovenský Betlehem. Kúpele Rajecké Teplice.
Rajecká Lesná- slovenský Betlehem. Kúpele Rajecké Teplice.

Dielo je dlhé 8,5 m, široké 2,5 m a vysoké 3 m. Spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica aj pohybuje.

Prvý, kto prišiel s myšlienkou vytvoriť Slovenský Betlehem ako stálu súčasť pútnického miesta Rajecká Lesná, bol kňaz Vojtech Valent, ktorého podporil bývali správca farnosti Alexander Klabnik. O realizáciu a výstavbu budovy a inštalácie Slovenského Betlehema do nej sa zaslúžil súčasný správca farnosti Pavol Šadlák.