31.05.2011 08:53

Kúpele Rajecké Teplice – Orchidey v okolí Rajca 1

Kúpele Rajecké Teplice ležia v srdci čarokrásnej Rajeckej doliny, ktorá návštevníkov prekvapuje nielen výbornými podmienkami pre relax a oddych, ale aj historickými pamiatkami a v neposlednom rade aj vzácnou prírodou. Skoro nikto z kúpeľných hostí netuší, že okolie kúpeľov a …

Kúpele Rajecké Teplice ležia v srdci čarokrásnej Rajeckej doliny, ktorá návštevníkov prekvapuje nielen výbornými podmienkami pre relax a oddych, ale aj historickými pamiatkami a v neposlednom rade aj vzácnou prírodou. Skoro nikto z kúpeľných hostí netuší, že okolie kúpeľov a mestečka Rajec je známou botanickou lokalitou, v ktorej rastú unikátne orchidey.

Keď počujeme slovo orchidea, dýchne na náš exotická vôňa trópov. Z televíznych prírodopisných seriálov poznáme krásne a prečudesné tvary týchto rastlín.  Vstavačovité sú najväčšou čeľaďou v rastlinnej ríši s viac ako 25 000 druhmi. Rozšírené sú však  nielen v trópoch, ale rastú aj v Európe, na Slovensku, dokonca neďaleko Kúpeľov Rajecké Teplice. Kvety nie sú síce veľké ako exotické druhy, ale krásou a zahanbiť nedajú. Tie naše rastú na zemi, preto sa im tiež dáva prívlastok „terestrické“.

Čeľaď vstavačovitých je pomerne mladá, stále vo vývoji, s veľkou premenlivosťou a blízkych druhov. Aj dnes sa nachádzajú alebo opisujú nové druhy alebo krížence. Na území bývalej Československej republiky bolo donedávna známych 26 rodov, 61 druhov a 15 ďalších plemien, okrem toho ešte 21 medzidruhových krížencov.

Zaujímavé na tejto početnej čeľadi je, že zatiaľ pre človeka – spotrebiteľa nie sú nijako technicky využiteľné. Až na jednu čestnú výnimku, ktorou je pôvodom mexický druh – vanilka pravá. Táto je zdrojom známej vanilkovej vône. Pre človeka – obdivovateľa poskytujú však bohatstvo krásy, pôvabu a premenlivosti tvarov. Azda práve z dôvodu hospodárskej nepotrebnosti bol o tieto rastliny malý záujem.

V súčasnosti tieto vzácne rastliny však hynú. Prílišná intenzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva, či rozvoj priemyslu spôsobil zánik mnohých prirodzených stanovíšť alebo ich rapídne zmenšenie. Na oklieštených lokalitách strácajú schopnosť prežiť citlivé druhy.

Takto sa takmer všetky naše vstavačovité stali ohrozenými druhmi slovenskej flóry. Práve ohrozenosť orchideí vyvolala u obdivovateľov z radov botanikov  a laikov aktivitu zachytiť čo najviac informácii o týchto rastlinách. Vznikla akcia Mapovanie vstavačovitých Slovenska. Výsledkom tejto dlhodobej práce by mala byť znalosť rozšírenia vstavačovitých, ich biotopov a aj podnety na záchranu ohrozených lokalít a druhov.

Text bol spracovaný podľa článku Karola Huljaka  uverejnenom v Krásach Slovenska