31.05.2011 08:42

Kúpele Rajecké Teplice – Malebné mestečko Rajec 2

História mesta Rajec je predsa len o niečo bohatšia ako dejiny Kúpeľov Rajecké Teplice. Snáď aj preto Rajec ponúka turistom na obdiv viacero historických pamiatok ako Kúpele Rajecké Teplice. Svojho času však bolo toto mestečko slávnejšie ako samotné kúpele. Preto …

História mesta Rajec je predsa len o niečo bohatšia ako dejiny Kúpeľov Rajecké Teplice. Snáď aj preto Rajec ponúka turistom na obdiv viacero historických pamiatok ako Kúpele Rajecké Teplice. Svojho času však bolo toto mestečko slávnejšie ako samotné kúpele. Preto sa určite oplatí navštíviť toto centrum doliny.

Zriadením mesta sa skoncentrovali remeslá v cechoch a mesto sa stalo obchodným strediskom kraja. Roku 1604 cisár Rudolf II. vydal koncesiu na vydržiavanie jarmokov. O niekoľko rokov neskôr mešťanov oslobodil od platenia kráľovského mýta a miestneho poplatku v celej krajine, čo umožnilo ešte väčší rozkvet remesiel a obchodu.

Medzi najstaršie cechy patrili pivovarníci, garbiari, obuvníci, kožušníci  a súkenníci. Rajec sa v 18. stor. preslávil po celej Európe červenými kordovánovými čižmami. Vzácnosťou je aj stratená Rajecká kniha cechov a záznamov mestských zápisníc, písaných už od roku 1485 slovenským jazykom.

V strede mesta, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú zónu, stojí jednoposchodová budova bývalého mestského pivovaru. Je typickou ukážkou architektúry 17. stor. ako typ remeselníckeho domu s arkádami na balkóne. Od roku 1993 tu sídli Mestské múzeum s dvoma expozíciami: národopisnou a prírodopisnou. Sú v nich zaujímavé exponáty živej, aj neživej prírody rajeckej oblasti, historické dokumenty, remeselnícke nástroje a výrobky i zariadenie typickej meštianskej izby zo začiatku storočia.

Súčasťou múzea je aj vstupná vyrezávaná brána z 19. storočia, ktorá poukazuje na rezbársku tradíciu v okolí Rajca. Dôkazy o rezbárskom umení v okolí dokazuje aj drevený, pohybujúci sa betlehem v Rajeckej Lesnej, jedna z najväčších atrakcií v Rajeckej doline.

Uprostred námestia sa zachovala renesančná mestská radnica zo 16. storočia. Má valený podjazd a podciene – podlubia. Tie sú po najnovšej rekonštrukcii z roku 1992 zasklené. Dnes radnica slúži ako obradná a koncertná sieň, na prízemí je galéria, v ktorej sa konajú príležitostné výstavy a malé kníhkupectvo. Na námestí štvoruholníkového tvaru stojí klasický Trojičný stĺp z roku 1818. Námestie je štvorcového typu a obklopujú ho staré meštianske domčeky.

Text bol spracovaný podľa článku Gabriely Podolanovej uverejnenom v Krásach Slovenska