31.05.2011 08:39

Kúpele Rajecké Teplice – Malebné mestečko Rajec 1

Kúpele Rajecké Teplice ležia v atraktívnom prostredí Rajeckej doliny, ktorá návštevníkom ponúka nielen možnosti pre relax, ale aj krásnu prírodu, historické pamiatky či folklór. Kúpeľní hostia tak môžu vyraziť z Rajeckých Teplíc do širokého okolia, ktoré ich určite nesklame. Odporúča …

Kúpele Rajecké Teplice ležia v atraktívnom prostredí Rajeckej doliny, ktorá návštevníkom ponúka nielen možnosti pre relax, ale aj krásnu prírodu, historické pamiatky či folklór. Kúpeľní hostia tak môžu vyraziť z Rajeckých Teplíc do širokého okolia, ktoré ich určite nesklame. Odporúča sa najmä návšteva centra doliny – mesta Rajec, ktorý je od kúpeľov vzdialený len 6 km.

Rajec leží v južnom výbežku Žilinskej kotliny, 22 km od okresného mesta Žilina, po oboch brehoch rieky Rajčanky. Celková rozloha územia dosahuje 81 km², mesto leží vo výške 455 m. n. m. a má okolo 7000 obyvateľov.

Rajec je najstaršou osadou Rajeckej doliny. Archeologické nálezisko v okolí Rajca, keltské mince z doby bronzovej (asi  2000 r. pred Kr.) dokazujú, že rajeckým údolím viedla obchodná cesta z Poľska. V údolí Rajčanky sú stopy po osídlení aj z doby rímskej. Sídliská z obdobia Veľkomoravskej ríše sa neskôr stali základom stredovekých osád a obcí.

Najstaršia písomná zmienka o Rajci je z 12. storočia. Kráľ Belo III. Vydal roku 1193 listinu, v ktorej sa Rajec prvý krát spomína ako Raich. V ďalších rokoch sa Rajec uvádza ako terra Raiec, possessio Reich, oppidum Raycze. Zachovali sa na pečatiach s obrazom sv. Ladislava. Roku 1990 sa mestu vracia pôvodný mestský znak, pečať a vytvorená je aj mestská zástava.

Z roku 1358 sa v do listín po prvýkrát zaznamenáva aj zmienka o Rajeckom hrade. Približne roku 1397 Matúš Čák Trenčiansky sa zmocnil hradného panstva Rajec. Po jeho páde bol majiteľom hradu kráľ Žigmund Luxemburský. Po jeho smrti sa hrady osamostatnili a mestečko Rajec prešlo pod panstvo Lietavského hradu. Posledný údaj o Rajeckom hrade je z roku 1644. Márne by ste ho však po okolí hľadali. Z jeho ruín postavili roku 1647 vežu farského kostola. Jednou z najstarších pamiatok Rajca je práve farský kostol, zasvätený sv. Ladislavovi, patrónovi mesta.

Na mieste dnešnej stavby stál pôvodne malý románsky kostol, z ktorého sa zachovala iba spodná časť veže. Prvý raz sa pôvodná stavba uvádza roku 1368. V priebehu rokov sa uskutočnili úpravy kostola v neskorogotickom, renesančnom a nakoniec v barokovom slohu. V rokoch 1397 a 1417 sa už Rajec spomína ako mesto.

Text bol spracovaný podľa článku Gabriely Podolanovej uverejnenom v Krásach Slovenska