Liečba v kúpeľoch Rajecké Teplice

Liečebne sa v kúpeľoch Rajecké Teplice využívajú vývery hydrouhličitanových, vápenato-horčíkových, hypotonických minerálnych vôd, ktoré tu vyúsťujú v piatich prameňoch s teplotami od 37°C do 39°C. Pochádzajú pravdepodobne z vápencových a dolomitických súvrství Malej Fatry a vystupujú na tektonickom zlome, ktorý prebieha popri západom okraji Rajeckej doliny, z hĺbky asi 1500 metrov. Ďalším prírodným liečivým prostriedkom je rašelina.

Vďaka klíme úspešná liečba

Významných činiteľom komplexnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Rajecké Teplice je - vzhľadom na indikačné zameranie - klíma. Klimatické pomery týchto kúpeľov sú vcelku priaznivé. Pri nadmorskej výške 420 majú veľmi miernu, dosť teplú a mierne vlhkú klímu. Priemerná ročná teplota ja 7,3°C. Pri nadmorskej výške a polohe kúpeľov na úpätí hôr uprostred lesov nevyskytujú sa v Rajeckých Tepliciach úmorné letné horúčavy. Je tu však dostatok slnečného svitu. Do roka sa napočítalo 237 dní so slnečným svitom.

Priaznivý smer údolia Rajčianky a hradba hôr okolo kúpeľov spôsobujú, že pohyb vzduchu je tu pomerne slabý. Do roka je v kúpeľoch Rajecké Teplice 198 úplne bezveterných dní.

Indikácie v kúpeľoch Rajecké Teplice


Prírodné liečivé zdroje, prírodné prostredie a vybavenosť kúpeľov umožňujú, že sa v Rajeckých Tepliciach liečia pacienti s niektorými chorobami nervovými, chorobami pohybových ústrojov, niektorými chorobami duševných a chorobami z povolania.

Nervové choroby:

 • koreňové syndrómy, podmienené chorobami chrbtice (spondylózou, spodylartrózou, platničkovým syndrómom a vývojovými chybami),
 • ľahšie formy parkinsonizmu,
 • následky neprofesionálnych otráv,
 • stavy po otrasoch mozgu s objektívnymi neurologickým nálezom,
 • artérioskleróza mozgových ciev bez výrazných psychických zmien a bez väčšej poruchy pohyblivosti,
 • neurózy, ktoré vznikli na podklade organických chorôb a neurózy sprevádzané citeľnou stratou na váhe.

Choroby pohybového ústrojenstva:

 • stavy po infekčných artritídach,
 • nezápalové ochorenia chrbtice (spondylózou a spondylartrózou).

Duševné choroby:

 • neurózy (neurasténie, psychasténie) a iné neurotické stavy,
 • depresívne reakcie,
 • artérioskleróza mozgových ciev s prevažne psychickými príznakmi,
 • psychózy v štádiu odznievania akútnych príznakov alebo v remisii.

Choroby povolania:

 • chronické ochorenia z olova, ortutí, arzénu, benzénu, halogenizovaných uhľovodíkov, kysličníka uhoľnatého alebo následky po otrave nimi,
 • ochoreniami kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov z otrasov (pri používaní pneumatických nástrojov),
 • ochoreniami lakťového nervu z kompresie.