História kúpeľov Rajecké Teplice

História kúpeľov Rajecké Teplice.

Medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami v údolí riečky Rajčanka sú na mape z roku 1376 označené Thermae, ale v listine Ľudovíta Veľkého je prvá písomná správa o prameňoch teplej vody s názvom Villa Tapolcha. V darovacej listine kráľa Vladislava II. pre tefana Zápoľského z roku 1496 sa kúpele uvádzajú ako „possessio Thoplycza“, čo môže znamenať usadlosť alebo osada.

Začiatkom 17. storočia bolo vybudované lietavské panstvo, ktorému patrili termálne pramene i celé široké okolie, prvé stavania, z ktorých sa vyvinuli dnešné kúpele Rajecké Teplice.

Medzi prvé stavby patril kúpeľný dom a hostinec pre zámožných hostí, pričom prvý podrobný opis kúpeľov Rajecké Teplice uvádza profesor Cranz vo svojej balneografii.

Pre hostí boli k dispozícii tri bazénové kúpele a liečba bola zameraná na ochrnutie, lámku, opuchliny a rozličné kožné ochorenia.

Začiatkom 17. storočia (1610) sa začína stavba panského domu a koncom 18. storočia nová výstavba kúpeľov Rajecké Teplice, ktoré s veľkou obľubou využíval i panovníkov palatín Juraj Thurzo, o čom je písomný doklad z roku 1604. Palatín Turzo dal postaviť murovaný dom so šiestimi izbami.

Po jeho smrti sa Lietavské panstvo rozdelilo, čo kúpeľom neprospelo a začali pustnúť.

Nový rozkvet kúpeľov Rajecké Teplice začal až koncom 18. storočia, kedy dal barón Ján Kalis, jeden z dedičov lietavského panstva so značnými nákladmi postaviť murovaný dom so 14 izbami. Kúpele vtedy boli rozdelené pre šľachtu, mešťanov a ľud, mali tri kryté bazény: Panský, Spoločný a Bedársky.

V roku 1776 urobil prvý opis termálnych vôd v Rajeckých Tepliciach Pavol Adami a v roku 1793 Dr. Amadé Kelin, fyzikus Turčianskej stolice, vydal vo Viedni prvú monografiu o Rajeckých Tepliciach, ktoré takto spropagoval v celom Uhorsku.

Ku komplexnému rozvoju kúpeľníctva dochádza v 19. storočí, kedy sa kúpele Rajecké Teplice stali obľúbeným letoviskom šľachty, vysokej aristokracie a bohatej buržoázie.

Po prvej svetovej vojne návštevnosť kúpeľov prudko klesla a Rajecké Teplice sa stali kúpeľmi iba miestneho významu.

V rokoch 1925 - 1937 dochádza k výraznému budovanie nových liečebných komplexov ako kúpeľný dom, liečebný ústav Baník a hotely Veľká a Malá Fatra. V roku 1941 počas slovenského štátu kúpele Rajecké Teplice prevzala Robotnícka sociálna poisťovňa, pričom neskôr dochádza k vybudovaniu kúpaliska s termálnou vodou. V roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov.

V novodobej histórii nastáva najväčší rozvoj kúpeľov po 2. svetovej vojne a V roku 1989 boli Rajecké Teplice povýšené na mesto.